Purchaser

EN

Are you up for the challenge to use your purchase skills to facilitate the rapid growth of a pioneering company within the agriculture ecosystem? Do you want to combine your passion for purchasing challenges with your interest in innovative technology? Then it’s time for us to get to know each other!

Who is AgXeed B.V?

AgXeed is a scale-up company in the agricultural sector. We develop, produce and sell autonomous agriculture vehicles including a cloud based planning tool with the aim of making farmers work more sustianably and economically by means of smaller, more efficient and intelligent machines. To achieve this we use the most modern technologies and cloud solutions.

What will you do as Purchaser at AgXeed?

As our purchaser you are part of a multifunctional team where you work closely with our engineers and operational buyers. 

Purchase manager responsibilities:

 • Develop a purchasing strategy
 • Search and visit suppliers in consultation with our engineers and negotiate about prices, terms of delivery and contracts
 • Select prospective vendors and negotiate contracts
 • Make and manage purchase contracts and SLAs
 • Evaluate vendors based on quality, timeliness and price
 • Build and maintain relationships with vendors
 • Request and evaluate quotations
 • Ensure quality and manage quality issues
 • Cost price reduction projects
 • Coordinating and setting up purchasing budgets
 • Minimizing stock levels and obsolescence
 • Stays current with purchasing technology trends and oversees purchasing and implementation as necessary
 • Make sure that procurement processes are working as planned:
  • Reviews and processes purchase orders
  • Maintains records or goods ordered and received
  • Schedules deliveries and ensures timely fulfillment of orders
  • Coordinates with fellow managers to monitor inventory and detemine supply needs

What do we want you to bring with you?

 • Proven working experience (3-5 years) as a purchaser
 • Supervisory experience
 • Ability to make good agreements with suppliers that you capture in purchase contracts and Service Level Agreement (SLA)
 • Excellent negotiating skills, ability to work together with both internal and external parties
 • You are strong in keeping the overview in activities and processes and able to set the right priorities
 • Experience in using MS Office, procurement software and databases
 • Self-employed with a hands-on attitude, a high level or accuracy and able to work together in a close team
 • A creative and problem-solving mindset with strong analytical skills
 • Good and open communication skills in Dutch and English. German is a plus.
 • Affinity with technology and robotics is a pre

What can you expect from AgXeed?

 • Enthusiastic and passionate team
 • Dynamic working environment
 • Room for your ideas
 • 25 days of leave and 13 days ADV
 • Training opportunities
 • Travel allowance (€ 0,21 /km) 
 • Laptop and mobile
 • Appropriate remuneration

 

This is your opportunity to expand the purchasing organization within AgXeed. Our ambitions for global growth are high and you will be one of the main drivers to meet our goals. The potential for personal development is tremendous and you will be involved in all purchasing decisions as the company moves forward.

How to contact?

NL

Ga jij de uitdaging aan om met jouw inkoopskills de snelle groei van een vooruitstrevend bedrijf binnen het agrarische ecosysteem te faciliteren? Wil jij jouw passie voor inkoopuitdagingen combineren met jouw interesse in innovatieve technologie? Dan wordt het tijd dat we elkaar leren kennen!

Wie is AgXeed B.V?

AgXeed is een scale-up bedrijf in de agrarische sector. Wij ontwikkelen, produceren en verkopen autonome landbouwvoertuigen inclusief een cloudbased planningstool met als doel boeren duurzamer en zuiniger te laten werken door inzet van kleinere, efficiëntere en intelligentere machines. Om dit te bereiken maken we gebruik van de modernste technologieën en cloudoplossingen.

Wat ga je doen als Inkoper bij AgXeed?

Als onze inkoper maak je deel uit van een multifunctioneel team waarin je nauw samenwerkt met onze engineers en operationele inkopers.

Verantwoordelijkheden inkoper:

 • Ontwikkelen van de inkoopstrategie
 • Zoeken en bezoeken van leveranciers in overleg met onze engineers en onderhandelen over prijzen, leveringsvoorwaarden en contracten
 • Selecteren van potentiële leveranciers en onderhandel over prijzen en contracten
 • Opstellen en beheren van inkoopcontracten en SLA’s
 • Evalueren van leveranciers op basis van kwaliteit, tijdigheid en prijs
 • Opbouwen en onderhouden van relaties met leveranciers
 • Offertes aanvragen en beoordelen
 • Kwaliteit waarborgen en kwaliteitsproblemen managen
 • Kostprijsverlagings projecten opzetten
 • Coördineren en opstellen inkoopbegrotingen
 • Minimaliseren van voorraadniveaus en obsolete voorraad
 • Blijft op de hoogte van trends in inkooptechnologie en houdt toezicht op aankoop en implementatie, waar nodig
 • Zorgen dat inkoopprocessen werken zoals gepland:
  • Beoordelen en verwerken inkooporders
  • Bijhouden van bestelde en ontvangen goederen
  • Plannen van en zorgen voor tijdige leveringen
  • Coördineert met collega-managers de afstemming tussen demand en supply

Wat verwachten we van jou?

 • Aantoonbare werkervaring (3-5 jaar) als inkoper
 • Goede afspraken kunnen maken met leveranciers die je vastlegt in inkoopcontracten en Service Level Agreement (SLA)
 • Uitstekende onderhandelingsvaardigheden, vermogen om samen te werken met zowel interne als externe partijen
 • Je bent sterk in het overzicht houden in activiteiten en processen en in staat om de juiste prioriteiten te stellen
 • Ervaring met het gebruik van MS Office, inkoopsoftware en databases
 • Zelfstandig met een hands-on instelling, een hoge mate van nauwkeurigheid en in staat om samen te werken in een hecht team
 • Een creatieve en probleemoplossende mentaliteit met sterke analytische vaardigheden
 • Goede en open communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels. Duits is een plus.
 • Affiniteit met techniek en robotica is een pre

Wat kun je van AgXeed verwachten?

 • Enthousiast en gepassioneerd team
 • Dynamische werkomgeving
 • Open cultuur om je ideeën te delen
 • 25 verlofdagen en 13 ADV dagen
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Reiskostenvergoeding (€ 0,21 /km)
 • Laptop en mobiel
 • Passende beloning
 
Dit is jouw kans om de inkooporganisatie binnen AgXeed uit te breiden. Onze ambities voor wereldwijde groei zijn hoog en jij zult een van de belangrijkste pijlers zijn om onze doelen te bereiken. Het potentieel voor persoonlijke ontwikkeling is enorm en je wordt betrokken bij alle aankoopbeslissingen naarmate het bedrijf groeit.

Hoe contact opnemen?