AgXeed at Hortipoint

Nieuwe robottrekker rijp voor praktijk

AgXeed is een jong bedrijf met landbouwtechnici die eerder bij grote machinefabrikanten hebben gewerkt. Het concept is op een agrarisch bedrijf in Noord-Limburg uitgebouwd tot de eerste robottrekker. Daar, en ook bij boeren in de buurt, is deze Agbot getest. We mochten een kijkje nemen bij het autonoom onderwerken van een groenbemester, met een schijveneg:

Het concept zal meerdere robottrekkers omvatten die breed inzetbaar zijn in open teelten. De basis kan modulair worden uitgebouwd tot bijvoorbeeld een rooier voor bomen op smalspoor.

Read more

newsletter icon

Keep in touch with the latest AgXeed updates