Software Engineer

EN

What would you think if you could use your programming skills to contribute to the development of the most modern agricultural ecosystem? Do you also have a passion for technology and automation? Then it’s time for us to get to know each other!

Who is AgXeed B.V?

AgXeed is a scale-up company in the agricultural sector. We develop and produce autonomous agricultural vehicles including a cloud based planning tool with the aim of making farmers work more sustainably and economically by means of smaller, more efficient and intelligent machines. To achieve this we use the most modern technologies and cloud solutions.

What will you do as software engineer at AgXeed?

 • Development of control loops for various functions
 • Creation or extension of path planning algorithms
 • Evaluation and post-processing of obstacle detection system output data
 • Setup of appropriate communication interfaces between different controllers/modules
 • Designing and documentation of safety critical control functions
 • Close collaboration with external key partners
 • Working in agile sprint-teams to deliver continuously in an iterative way
 • Reviewing code

What do we want you to bring with you?

 • Passion for technology and automation
 • Affinity with robotics
 • Good programming skills
 • A creative and problem-solving mindset
 • Strong analytical thinking skills
 • Excellent mathematical thinking ability
 • Experience or affinity with: C/C#/C++, ROS, Python, Linux, HTML, ISOBUS
 • Affinity with GNSS positioning systems and/or communication systems is a plus
 • Master’s degree in Engineering: Computer Science/Electronics/Artificial Intelligence/Mechatronics/Control Systems/Agricultural Engineering
 • Self-employed person, but able to work together in a close team
 • Good and open communication skills in at least English. Dutch and/or German are a plus
 • Hands-on attitude

What can you expect from AgXeed?

 • Enthusiastic and friendly team
 • Dynamic work environment
 • Room for your ideas
 • Training opportunities
 • Travel allowance, laptop and mobile
 • Appropriate remuneration
 • Possibility of a permanent employment

NL

Wat zou jij ervan vinden wanneer je jouw programmeervaardigheden zou kunnen gebruiken om bij te dragen aan de ontwikkeling van het modernste landbouwsysteem? Heb jij ook een passie voor techniek en automatisering? Dan is het tijd dat we elkaar leren kennen!

Wie is AgXeed B.V?

AgXeed is een startup bedrijf in de agrarische sector. Wij ontwikkelen en produceren autonome landbouwvoertuigen inclusief een cloud gebaseerde planningstool met als doel boeren duurzamer en zuiniger te laten werken door middel van kleinere, efficiëntere en intelligentere machines. Om dit te bereiken maken we gebruik van de modernste technologieën en cloudoplossingen.

Wat ga je doen als software engineer bij AgXeed?

 • Ontwikkeling van regelkringen voor verschillende functies
 • Creëren of uitbreiden van padplanningsalgoritmen
 • Evaluatie en nabewerking van uitgangsgegevens van het obstakeldetectiesysteem
 • Instellen van geschikte communicatie-interfaces tussen verschillende controllers/modules
 • Ontwerpen en documenteren van veiligheid kritische besturingsfuncties
 • Nauwe samenwerking met externe sleutelpartners
 • Werken in agile sprint-teams om continu op een iteratieve manier te leveren
 • Herzieningscode

Wat zouden wij graag bij jouw zien?

 • Passie voor techniek en automatisering
 • Affiniteit met robotica
 • Goede programmeervaardigheden
 • Creatief en probleemoplossend denken
 • Sterk analytisch denkvermogen
 • Uitstekend wiskundig denkvermogen
 • Ervaring of affiniteit met: C/C#/C++, ROS, Python, Linux, HTML, ISOBUS
 • Affiniteit met GNSS positioneringssystemen en/of communicatiesystemen is een pré
 • Master in Engineering: Computer Science/Electronics/Artificial Intelligence/Mechatronics/Control Systems/Agricultural Engineering
 • Zelfstandig, maar ook goed in staat om samen te werken in een hecht team
 • Goede en open communicatieve vaardigheden in minimaal Engels. Nederlands en/of Duits is een plus
 • Hands-on houding

Wat kun je van AgXeed verwachten?

 • Enthousiast en gezellig team
 • Dynamische werkomgeving
 • Ruimte voor jouw ideeën
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Reiskostenvergoeding, laptop en mobiel
 • Passend salaris
 • Mogelijkheid tot vast dienstverband

Ben jij er van overtuigd dat jij de persoon bent die wij zoeken, overtuig ons dan ook! Omschrijf waarom jij onze nieuwe collega moet worden en stuur dit samen met je CV naar career@agxeed.com, contact persoon Chantal Kessels. Wil je meer informatie over de vacature, neem dan contact op met Eric.Bongaerts@agxeed.com